Aan welke vereisten moet een woning voldoen vooraleer ik ze kan verhuren?

De woning moet voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Deze werden gedetailleerd beschreven in een Koninklijk Besluit van 8 juli 1997.

Indien de woning niet aan deze minimumvereisten voldoet, kan de huurder eisen dat er werken worden uitgevoerd om deze in orde te maken. In afwachting van de werken kan deze een schadevergoeding eisen. In afwachting van de uitvoering van de werken kan de rechter een vermindering van de huurprijs vragen.

met schadevergoeding vragen. In afwachting van de uitvoering van de werken kan de rechter een vermindering van de huurprijs toestaan.