Een woning cash kopen?

Sinds 2014 is dit absoluut verboden. De overheid wil met deze strenge maatregel de strijd tegen witwaspraktijken en belastingontduiking verder aangaan. Contante betalingen gaan immers vaak hand in hand met zwart geld.

Het cashverbod is absoluut, dit betekent dat het verboden is om ook maar één euro cash te betalen! Dit geldt zowel voor de aankoopprijs van het onroerend goed, als voor het voorschot, dat doorgaans ongeveer 10% van de prijs bedraagt. De volledige betaling moet gebeuren via een overschrijving. Bovendien is het verplicht om ook het rekeningnummer van waaruit het geld zal worden betaald in de verkoopovereenkomst te vermelden.