Kan ik als verhuurder een negenjarig huurcontract zomaar opzeggen?

Als verhuurder kan u het contract enkel opzeggen wanneer dit ten einde loopt. U dient dan een opzegtermijn van zes maand te hanteren.

Wanneer uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of iemand uit uw dichte familie de woning wil betrekken, dan kan u wél op elk moment opzeggen. Indien het huurcontract is afgesloten vanaf 01/01/2019 kan u niet voor uzelf, echtgeno(o)t(e) opzeggen, want dan kan de opzegging ten vroegste uitwerking krijgen na 3 jaar.

Als verhuurder kan de negenjarige woninghuurovereenkomst ook met een opzegtermijn van zes maanden opgezegd worden tegen het verstrijken van het derde of zesde jaar, wanneer u grote renovatiewerken (ook wederopbouw) wil uitvoeren. Is het woninghuurcontract afgesloten vanaf 1 januari 2019, dan kan dit na drie jaar op elk moment.

Tenslotte kan u als verhuurder ook met zes maanden tegen het verstrijken van het derde of zesde jaar opzeggen zonder enige motivatie. Hou er rekening mee dat in deze situatie de huurder recht heeft op een opzegvergoeding van respectievelijk negen of zes maand huur.