Mijn huurder betaalt niet, welke stappen kan ik ondernemen?

Eerst en vooral, u kan een huurder niet zomaar buitengooien. U dient hem eerst een aangetekende brief te sturen waarin u uitdrukkelijk vraagt om te betalen. U moet vermelden hoeveel hij dient te betalen en tegen wanneer.

Indien hij dan nog niet betaald, moet de huurder worden opgeroepen voor de vrederechter. Besef wel dat u dan een gerechtelijke procedure opstart!

Aan de vrederechter kan u dan vragen dat de huurder de achterstallige huur betaalt. Eventueel kan u ook de ontbinding van het contract eisen. Alsook interesten of schadevergoeding.