Op welke manier wordt berekend of ik over voldoende inkomsten beschik om een pand te huren?

Als BIV-erkende vastgoedmakelaar hebben wij de professionele verplichting naar onze verhuurders toe om de solvabiliteit te onderzoeken van de kandidaten die hun pand wensen te huren. Opdat je financieel comfortabel zou kunnen huren, hanteren wij volgende basisregel:

gezamenlijk netto-inkomen van alle huurders* > of = 3x totale huurprijs **

* inkomsten die je (individueel of met je samenwonende partner) maandelijks werkelijk uitbetaald krijgt of netto overhoudt, na aftrek van oa. belastingen en sociale bijdragen.

**(basishuur + eventueel huur garage + eventuele gemeenschappelijke kosten).

Voorbeeld:

appartement: 500 EUR / maand

garagebox: 50 EUR / maand

gemeenschappelijke kosten: 50 EUR / maand

--> de huurders moeten samen minstens over 1.800 EUR (3x (500 + 50 + 50)) netto-inkomen beschikken.

Je netto-inkomen kan bijvoorbeeld bestaan uit een maandelijks nettoloon dat je ontvangt van je werkgever, jouw netto-inkomsten uit een zelfstandige activiteit, een inkomensvervangende uitkering, een pensioen.... Ook spaargelden, alimentatie en (een deel van) eventuele kinderbijslag kunnen in aanmerking genomen worden. Het is dus belangrijk jouw verschillende inkomstenbronnen zo duidelijk mogelijk aan te vullen in je online huurdersprofiel, samen met de documenten die deze inkomsten aantonen.