Wat als het postinterventiedossier ontbreekt op moment van verkoop?

Voor een gebouw van na 1 mei 2001 of waaraan werken uitgevoerd werden na 1 mei 2001, moet de verkoper een postinterventiedossier (PID) kunnen voorleggen. Indien dit dossier ontbreekt, zorgt men er best voor dat dit expliciet wordt vermeld in de compromis of dat het nog retroactief zal worden opgemaakt.